Bistål i Västervik är nordens största leverantör av bistål för en effektiv och hållfast murverksarmering.