Gjensidige är ett billigt försäkringsbolag som låter väldigt norsk. Förmodligen kommer företaget därifrån.