När du gör en budget skriver du ned alla dina inkomster och utgifter och jämför dem.

Med en budget får du överblick över vad du gör med dina pengar och kan lättare förändra din ekonomi om det behövs. (Konsumentverket)